Technologia gastronomiczna scenariusze lekcji

Dyrektywa ATEX zwana także Dyrektywą nowego rozwiązania jest materiałem, którego głównym projektem jest zbliżenie przepisów prawych państw członkowskich Unii Europejskiej w obrębie systemów ochronnych i urządzeń, które brane są w okolicach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Zasada ta przede każdym określa główne wymagania bezpieczeństwa, szerokie obszary wyrobów, a oraz sposoby wykazywania współprace z pewnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Ważną pozycję w zasadzie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania zgody z wymaganiami bezpieczeństwa. Razem z dyrektywą, że produkt jest spokojny z umową to uważa się jego zgodność z ważnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń i systemów ochronnych stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem uważają się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, projektowaniu i budowie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach płynących z działań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa i integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Zgodnie z zastrzeżeniami producent musi pamiętać o tym by zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez urządzenia oraz sposoby ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Urządzenia oraz systemy ochronne winnym być tak zaprojektowane, by jak najlepiej zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny stanowić projektowane ze nauką wiedzy technicznej. Również ilości i podzespoły urządzeń muszą pracować stabilnie i zgodnie z informacją producenta. Każde urządzenie, system obronny i aparatura powinno posiadać oznakowanie CE. Materiały stosowane do budowy urządzeń czy systemów ochronnych nie mogą stanowić łatwopalne. Między nimi oraz atmosferą nie mogą trwać żadne reakcje, jakie mogłyby doprowadzić potencjalny wybuch. Dania i sposoby ochronne nie mogą wywołać zranienia lub nowych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w skutku ich dokonywania nie powstaną za wysokie temperatury i promieniowanie. Nie potrafią pracować zagrożeń elektrycznych a nie mogą powodować sytuacji niebezpiecznych.