Rozwoj przemyslu petrochemicznego

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na odpowiedni wynik produkcyjny, siłę i wielkość procesów w branżach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im znacznie nasilony jest proces produkcyjny, tym daleko powstaje ładunków, jakie wymagają zostać zneutralizowane, żeby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może doprowadzić do zapłonu mieszaniny gazu i powietrza przy pomocy powstałej iskry również tym tymże spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego modelu problemów biorą się firmy, które stosują w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który zaczynany istnieje na przykład w wypadku załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich powierzchni umieszczają się duże liczbie ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do organizmu uziemienia cysterny jest konieczne już przed przystąpieniem do załadunku. Wybiera to ryzyko powstania zapłonu. Inne dramatyczne sytuacje są znaczenie w przypadku rur, zaworów, dmuchaw, jakie w ciągu produkcyjnym materiałów sypkich na koniec wibracji lub zużycia mogą stać odsunięte z siebie i robić zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy oraz duże pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie posiadają także nieuziemione pojemniki grane w procesach mieszania i miksowania. Właściwie każdy trend w ciągu produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy zabiega o załadunek materiałów do elastycznych kontenerów, bądź jeszcze o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest wskazane, gdyż może powodować do wyładowań pomiędzy personelem a narzędziami i pojemnikami, zaś w strefie zagrożonej wybuchem może doprowadzić do zapłonu i eksplozji.