Dotacja na rozwoj firmy lublin

Frezowanie cnc określane jest jak proces obróbki, w ciągu jakiej z obrabianego przedmiotu wybiera się określoną grupa materiału. W okresie frezowania przeprowadzane są jak najmniejsze wiórki materiałów. Wykorzystuje się bardzo szybko przesuwające się maszyny, które robią z stałym posuwem. Maszyny obecne są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi i techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Wybiera się trzy podstawowe typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W sezonie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest podobna do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła wybierają się zęby frezu, z których każdy działa samodzielnie. W wypadku obróbki powierzchni obrotowych frezy robią się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez znajduje się we wrzecionie. Prostopadle do wielkości poddanej obróbce wybiera się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W ciągu frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W przypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez prawdopodobnie stanowić mało pochylony. Możliwe jest jednocześnie obrabianie (skrawanie) środka na brzegach gdy tylko frez posiada uzębienie panujące. W relacji od rodzaju materiału, który ma żyć człowiek obróbce używa się różne urządzenia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na tarczy wybierają się na zmian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu prawdopodobne jest pomocne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.