Biologie klasse 7 mikroskop

Nazwa mikroskopu powstała przez połączenie słów z języka starogreckiego o znaczeniu  „mały” oraz „patrzę”, „obserwuję”. Mikroskop służy do obserwacji małych, często niewidocznych gołym okiem obiektów. Urządzenie to istnieje szeroko używane w medycynie, nauce, a dodatkowo przemyśle zaś w wielu innych rzeczach. Na powierzchni dziejów wymyślono różne typy mikroskopów.

Pierwszym spośród nich stanowiło danie optyczne, które do oświetlania badanych obiektów wykorzystywało wyłącznie światło dzienne. Przyrządy te, nie zdobyły olbrzymiej popularności, ponieważ powiększenie możliwe do zdobycia było zupełnie dziesięciokrotne. W XVII wieku nastąpiła rewolucja w badaniach mikroskopowych. Antonie van Leeuwenhoek przyczynił się do ulepszenia mikroskopu, a później do udoskonalenia pracy na wysoką skalę. Jako pierwszy człowiek pod mikroskopem obserwował inne rodzaje komórek. Dzięki niemu, na świecie nastąpił ogromny przełom w poszukiwaniach biologicznych. Naukowcy mogli obserwować mikroorganizmy, dowiadując się całkiem innych prace na materiał świata fauny i flory. Wynalezienie i spopularyzowanie mikroskopu umożliwiło dalszy rozwój medycyny. Znaleziono wiele leków i szczepionek. W XVIII wieku pod mikroskopem obserwowano bakterie gruźlicy, co przydałoby się w późniejszym czasie do wynalezienia szczepionki przeciwko tej chorobie. Mikroskop spowodował powstanie nowych dziedzin nauki: między innymi mikrobiologii i cytologii. Pod mikroskopem obserwowano też po raz pierwszy chromosomy i pokazano, iż są one nośnikami genów. Z ostatniego etapu zaczęła podejmować się inna dziedzina wiedzy: genetyka. Poznanie i obserwacja genów umożliwia w współczesnym świecie walkę z chorobami genetycznymi. Nie zostawiajmy i o prawnym aspekcie – dzięki genetyce możliwa była się identyfikacja przestępców, a ponadto określanie ojcostwa. Mikroskop przysłużył się także przemysłowi: dzięki niemu wykonywa się nowe stopy metali, które są materiałem wykorzystywanym w wielu gałęziach gospodarki i umiejętności. W XX wieku wynaleziono mikroskop elektronowy. W współczesnym innym rodzaju urządzenia, za pomocą elektronów obserwowano najmniejsze ze form komórkowych. Podsumowując, pod dzisiejszym mikroskopem można oglądać malutkie cząstki świata przyrody. Dzięki temu wynalazkowi możliwy był rozwój w branży nauki, przemysłu i medycyny.